Descàrrega i càrrega.Garantim sempre la presència del personal suficient i adequat a qualsevol hora i dia. Treballem tots els festius de l'any i sí la feina és pressupostada amb antelació, mantenim el mateix preu. Maquinistes: elèctrics i tramoies.Els nostres tècnics disposen tots d'una probada experiència en el seu camp i garanteixen la satisfacció i bon rotllo tant del personal del lloc com de la companyia de l'espectacle. Construcció d'escenografies.Per a companyies de teatre que no disposin de la infraestructura necessària per a construir les seves escenografies, tenim a la seva disposició el personal i el taller necessari per al disseny i la construcció d'aquestes. Construcció i muntatge d'estands per a fires.Els nostres tècnics es desplacen a qualsevol lloc amb la seguretat de tenir l'estand a punt per quan el personal d'atenció al públic arribi a lloc. Consultoria tècnica i producció de l'espectacle.Intentem que tots els espectacles que es programin a qualsevol instal.lació siguin viables o bé en garantim la inviabilitat, buscant solucions imaginatives sempre abans de que es generi un conflicte contractual. Muntatge d'escenaris.La nostra gent n'ha muntat i desmuntat de totes les formes i tamanys. Garantim celeritat i seguretat. Seguiment i control d'espectacles al carrer.En una rua els artistes han de contar amb gent de suport per controlar els espectadors, per ajudar-los amb els estris o maquinaria que utilitzin, per conèixer el recorregut, i sens dubte per sol.lucionar problemes que puguin sorgir. Muntatge i desmuntatge d'infraestructures per a celebracions col·lectives.Organitzar un acte multitudinari no és fàcil. Per això contar amb el personal necessari per col.locar les cadires per 1.000 persones per una projecció de cinema al carrer, un concert o una arrossada popular ajuda molt. Gires de companyies de teatre i dansa.El nostre personal així com l'oficina tècnica han adquirit una experiencia contrastada i és per això que tenim la sort que cada cop més companyies i productores es refien de nosaltres per a dur els seus espectacles de "bolos". inici